Tìm chúng tôi trên: Vật Giávien thinh Facebook | vien thinh Google+

Hotline:
0903 87 87 00 (Nguyễn Quốc Thịnh )
(08) 3 898 4119  (BÁN HÀNG)
0935 664 620 phần cứng (Thanh Phương)
0
Giỏ hàng           sản phẩm

Samsung I9500 (Galaxy S IV / Galaxy S4) 16GB
Samsung I9500 (Galaxy S IV / Galaxy S4) 16GB
VT: 4.800.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Apple iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)
Apple iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)
VT: 15.800.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Previous
Next
         
Điện thoại giá rẻ
vui lòng gọi]' >
MOBELL M228
hãy gọi
vui lòng gọi]' >
MOBELL M228
hãy gọi
Xt: 0 VNĐ
Cty: 2.600.000 VNĐ
Mô tả:

]' >
Samsung Galaxy Ace 2 I8160

Cty: 2.600.000 VNĐ
Xt: 0 VNĐ
Cty: 9.990.000 VNĐ
Mô tả:

]' >
Oppo Find 5

Cty: 9.990.000 VNĐ
Xt: 0 VNĐ
Cty: 3.670.000 VNĐ
Mô tả:
 ]' >
Nokia Lumia 625

Cty: 3.670.000 VNĐ
Xt: 0 VNĐ
Cty: 2.900.000 VNĐ
Mô tả:
 ]' >
Nokia Lumia 625

Cty: 2.900.000 VNĐ
Asus
Apple iPhone
VT: 26.800.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 26.800.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 26.000.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 25.700.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 25.500.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 25.500.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 24.800.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 24.100.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Nokia
VT: 10.900.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 6.970.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 5.350.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.480.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.450.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
ZTE
Oppo
VT: 13.690.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 10.750.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 10.700.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 9.990.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 7.560.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 6.780.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 5.680.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 5.390.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Ipad - iPod
SamSung
Sony Ericsson
VT: 16.100.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 14.750.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 12.500.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 12.150.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 10.880.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 10.500.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 9.990.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 9.990.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Blackberry
VT: 14.500.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 8.650.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 6.080.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 5.450.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.380.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.250.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.150.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.610.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Motorola
VT: 2.400.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.900.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.690.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
HTC
VT: 14.250.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 13.500.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 13.400.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 12.350.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 11.700.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 11.700.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 11.700.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 10.450.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 9.950.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
LG
VT: 14.300.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 14.050.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 12.450.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 11.380.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 11.300.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 11.000.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 9.690.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 8.900.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 8.650.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Q-Mobile
VT: 29.900.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.950.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 3.190.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.680.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.190.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.150.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.100.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.850.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.790.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
F-Mobile
VT: 4.290.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.290.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 3.190.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.890.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.690.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.600.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.600.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.550.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Alcatel
VT: 8.780.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 7.490.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 6.180.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 5.320.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.500.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.440.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 4.100.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 3.990.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 3.790.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
Mobistar
VT: 4.150.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 3.050.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.750.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.750.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.550.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.470.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.310.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.300.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.250.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
K-TOUCH
VT: 2.110.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.850.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.750.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.320.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 670.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 630.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 570.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 550.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 490.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
MOBELL
VT: 2.990.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.990.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.910.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.750.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 2.550.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.990.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.820.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.790.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ
VT: 1.640.000 VNĐ
Cty: 0 VNĐ


Liên hệ Bản đồ Hỗ trợ Thanh toán
Địa chỉ: 396 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25,Q.Bình Thạnh ,TP.HCM
Điện thoại: 08 3898 4119 - 08 5445 0792
Di động: 0903 87 87 00
Website: http://www.vienthinh.vn
Vật giá: http://www.vatgia.com/vienthinh

Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Sale:
0903 87 87 00 (Nguyễn Quốc Thịnh )

MUA HÀNG ONLINE:
(08) 3 898 4119 (BÁN HÀNG)

Hỗ trợ phần cứng:
0935 664 620 (Thanh Phương)

Hỗ trợ phần mềm:
0934 123 503 (Lê Văn Tuấn)

thanh toán bằng Visa card  Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
[ Huong dan thanh toan ]

Chuyển khoản:
- Việt Com Bank
Agribank